Privatlivspolitik

Personoplysninger er enhver information om en identificeret person.

Personoplysninger er opdelt i identificerede personer og identificerbare persondata, som er alle former for data, der i et omfang kan relateres til dig. Vores privatlivspolitik gælder for de oplysninger, du giver os og/eller for de oplysninger, vi indsamler fra dig som bruger af vores tjenester eller ved adfærden på vores websteder.

I privatlivspolitikken kan du læse, hvordan vi håndterer de data, vi kommer i besiddelse af, og hvor længe vi opbevarer data om dig.

Denne privatlivspolitik gælder i de tilfælde, hvor Jacobs Hørecenter ApS (https://jacobshc.dk/) dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. 

1.Dataansvarlig

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores brugere og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Jacobs Hørecenter ApS
Havnetorv 1B, 1.
7700 Thisted
CVR-nr.: 42287679

Du er velkommen til at kontakte os på info@jacobshc.dk. Skriv “Privatlivspolitik” i emnelinjen. Du kan skrive til os, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, hvis du vil gøre krav på dine rettigheder, hvis du ønsker at ændre eller slette dine registrerede personoplysninger om dig, eller hvis du har spørgsmål i forhold til vores privatlivspolitik.

2.Behandlingsaktiviteter

Som dataansvarlig jf. GDPR, så har vi følgende behandlingsaktiviteter.

2.1 Besøg på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside (https://jacobshc.dk/) så anvender vi cookie for at hjemmesiden kan fungere, hvilket du kan læse mere om i vores cookiepolitik.

Du kan til enhver tid afvise brugen af cookies. Du kan gøre dette ved at ændre de relevante indstillinger i din browser. Instruktioner kan findes her: Simsoft slette cookies side.

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

2.2 Kommunikation med brugere eller potentielle brugere

Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via:

  • E-mail
  • Telefon
  • Kontaktformular

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig fx svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f, b.

Vi sletter vores kommunikation med dig når det står klart om du ønsker vores ydelser eller ej.

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

2.3 Bestilling af høreprøve

Du kan bestille en høreprøve på vores hjemmeside ved at bruge kontaktformularen.

Hvis du finder ikke en tid der passer dig, kan du ringe til os på telefon.

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig fx svare på spørgsmål om høreprøve.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, telefonnummer.

Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger  forbindelse med nyhedsbrevet vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a,f.

Vi sletter vores kommunikation med dig når det står klart om du ønsker vores ydelser eller ej.

2.4 Bogføring

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra f.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet. 

2.5 Klage

Du kan kontakte os med en klage via info@jacobshc.dk. I overensstemmelse med lovgivningen vil vi behandle din klage senest 28 dage i forvejen, eller vi vil desuden give dig besked om behovet for at forlænge fristen for behandling af din klage.

3.Databehandlere

Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere. Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

4.Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

5.Profilering og automatiserede afgørelser

Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

6.Tredjelandeoverførsler

Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS. 

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, forudsat at de kan sikre tilstrækkelig beskyttelse af dine personoplysninger og tilhører sikre tredjelande.

7.Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.

En af vores vigtigste foranstaltninger er at holde vores medarbejdere opdaterede om GDPR via løbende awareness træning, GDPR kursus, samt ved at gennemgå vores GDPR-procedurer med medarbejderne.

8.De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

8.1 Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

8.2 Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

8.3 Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

8.4 Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

8.5 Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

8.6 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage. 

9.Opbevaring og sletning

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere behøver at behandle dem for at opfylde et eller flere af formålene nævnt ovenfor.

Vi opbevarer dine oplysninger i henhold til gældende lovgivning.

Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiserede.

10.Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger:

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Phone: +45 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Vil du gerne have et opkald?

Skriv dit navn og dit telefonnumer her, så kontakter vi dig snarest muligt

Jeg har læst og accepterer betingelserne for behandling af personoplysninger sendt i denne formular